DBheader2

Privacy  verklaring

Radio Decibel, gevestigd aan Glessenweg 1 3044AK Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Glessenweg 1 3044AK Rotterdam

Persoonsgegevens die wij verwerken
Radio Decibel verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@decibel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Radio Decibel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Radio Decibel analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Radio Decibel neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Radio Decibel) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Radio Decibel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 12 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden
Radio Decibel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Radio Decibel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Radio Decibel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Radio Decibel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@decibel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Radio Decibel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Radio Decibel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@decibel.nl.
Radio Decibel heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Google Web Fonts
For uniform representation of fonts, this page uses web fonts provided by Google. When you open a page, your browser loads the required web fonts into your browser cache to display texts and fonts correctly.
For this purpose your browser has to establish a direct connection to Google servers. Google thus becomes aware that our web page was accessed via your IP address.
The use of Google Web fonts is done in the interest of a uniform and attractive presentation of our plugin. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO.
If your browser does not support web fonts, a standard font is used by your computer.

Further information about handling user data, can be found at https://developers.google.com/fonts/faq and in Google’s privacy policy at https://www.google.com/policies/privacy/.

YouTube
Our website uses plugins from YouTube, which is operated by Google. The operator of the pages is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
If you visit one of our pages featuring a YouTube plugin, a connection to the YouTube servers is established. Here the YouTube server is informed about which of our pages you have visited.
If you’re logged in to your YouTube account, YouTube allows you to associate your browsing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your YouTube account.
YouTube is used to help make our plugin appealing. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Further information about handling user data, can be found in the data protection declaration of YouTube under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo
Our website uses features provided by the Vimeo video portal. This service is provided by Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
If you visit one of our pages featuring a Vimeo plugin, a connection to the Vimeo servers is established. Here the Vimeo server is informed about which of our pages you have visited.
In addition, Vimeo will receive your IP address. This also applies if you are not logged in to Vimeo when you visit our plugin or do not have a Vimeo account.
The information is transmitted to a Vimeo server in the US, where it is stored.
If you are logged in to your Vimeo account, Vimeo allows you to associate your browsing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your Vimeo account.

For more information on how to handle user data, please refer to the Vimeo Privacy Policy at https://vimeo.com/privacy.

SoundCloud
On our pages, plugins of the SoundCloud social network (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, UK) may be integrated.
The SoundCloud plugins can be recognized by the SoundCloud logo on our site.
When you visit our site, a direct connection between your browser and the SoundCloud server is established via the plugin.
This enables SoundCloud to receive information that you have visited our site from your IP address.
If you click on the “Like” or “Share” buttons while you are logged into your SoundCloud account, you can link the content of our pages to your SoundCloud profile.
This means that SoundCloud can associate visits to our pages with your user account. We would like to point out that, as the provider of these pages,
we have no knowledge of the content of the data transmitted or how it will be used by SoundCloud. For more information on SoundCloud’s privacy policy,
please go to https://soundcloud.com/pages/privacy.

If you do not want SoundCloud to associate your visit to our site with your SoundCloud account, please log out of your SoundCloud account.

Facebook
Our website includes plugins for the social network Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.
For an overview of Facebook plugins, see https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
When you visit our site, a direct connection between your browser and the Facebook server is established via the plugin.
This enables Facebook to receive information that you have visited our site from your IP address. If
you click on the Facebook “Like button” while you are logged into your Facebook account, you can link the content of our site to your Facebook profile.
This allows Facebook to associate visits to our site with your user account. Please note that, as the operator of this site, we have no knowledge of the content of the data transmitted
to Facebook or of how Facebook uses these data. For more information, please see Facebook’s privacy policy at https://de-de.facebook.com/policy.php.

If you do not want Facebook to associate your visit to our site with your Facebook account, please log out of your Facebook account.

Twitter
Functions of the Twitter service have been integrated into our website and app. These features are offered by Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
When you use Twitter and the “Retweet” function, the websites you visit are connected to your Twitter account and made known to other users. In doing so, data will also be transferred to Twitter.
We would like to point out that, as the provider of these pages, we have no knowledge of the content of the data transmitted or how it will be used by Twitter.
For more information on Twitter’s privacy policy, please go to https://twitter.com/privacy.

Your privacy preferences with Twitter can be modified in your account settings at https://twitter.com/account/settings.

Instagram
Our website contains functions of the Instagram service. These functions are offered by Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
If you are logged into your Instagram account, you can click the Instagram button to link the content of our pages with your Instagram profile.
This means that Instagram can associate visits to our pages with your user
account. As the provider of this website, we expressly point out that we receive no information on the content of the transmitted data or its use by Instagram.

For more information, see the Instagram Privacy Policy: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Really Simple SSL and Really Simple SSL add-ons
Do not process any personal identifiable information, so the GDPR does not apply to these plugins or usage of these plugins on your website.
You can find our privacy policy here.

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner