Algemene voorwaarden prijzen en acties

header2
bannersite new
previous arrow
next arrow

Algemene voorwaarden prijzen en acties

Radio Decibel (hierna Decibel) heeft de tofste prijzen, van kaarten voor de vetste feesten tot een scooterrrrr en veel meer!
We willen graag iedereen een eerlijke kans geven om te winnen, daarom zijn de volgende spelregels opgesteld:

De spel- en actievoorwaarden van Decibel zijn van toepassing op iedere deelnemer en bindend voor iedere kandidaat die actief meedoet aan een actie.
Deelnemers aan prijsvragen en acties dienen desgevraagd hun naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres en geboortedatum door te geven.
Deelnemers die niet de juiste volledig  gevraagde gegevens opgeven, zijn van deelname uitgesloten.
Bij het verstrekken van onjuiste gegevens behoudt Decibel zich het recht om de prijzen niet uit te keren.
Prijswinnaars worden geregistreerd in een database ter controle van de datum van deelname en de gewonnen prijzen.
Gegevens van deelnemers zijn niet beschikbaar voor derden anders dan de direct bij het spel en/of actie betrokken partijen, tenzij er hiervoor door deelnemers uitdrukkelijke toestemming is gegeven.
Indien de oorspronkelijke prijzen door overmacht niet kunnen worden geleverd, verzorgt Decibel vervangende prijzen. Decibel is niet aansprakelijk voor eventueel verlies tijdens de verzending van de prijzen.
Decibel bepaalt het spel en het verloop op basis van objectieve gegevens die gegenereerd worden door de gebruikte software.
Over de beslissing, die valt tijdens een spel, kan niet worden  gecorrespondeerd. De beslissing die door de dj tijdens een spel genomen wordt, is definitief.
Prijzen worden binnen vier weken verstuurd, tenzij anders aangegeven. Eventuele extra kosten (zoals verzendkosten van producten) zijn voor eigen rekening.
Winnaars van acties krijgen bericht thuis of via internet. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, diensten of goederen en zijn niet overdraagbaar.
Prijswinnaars zijn voor een periode van 12 maanden uitgesloten van deelname aan een spel en/of een actie. Indien een prijswinnaar binnen deze periode toch een prijs wint, behoudt Decibel het recht deze gewonnen prijs niet uit te keren, ook al is het door Decibel toegezegd. De controle op eerder gewonnen prijzen gebeurt naderhand.
Indien een deelnemer onder meerdere/valse persoonsgegevens prijzen wint binnen deze gestelde periode, worden deze niet uitgekeerd.
Er kan maar één prijs per adres worden gewonnen.
Deelnemers aan een spel en/of een actie dienen minimaal 18 jaar oud te zijn, tenzij in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald.
Decibel behoudt zich het recht voor inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of te verwijderen.
Bij prijzen voor evenementen waar dit evenement wordt geannuleerd of verschoven, keert Decibel geen vervangende prijs uit. De organisator is verantwoordelijk voor een vervangende prijs, maar is hiertoe niet verplicht.
De inhoud van de voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner